Disclaimer

Welkom op de website van Open HealthHub B.V.

Door het gebruik van c.q. het bezoek aan de website www.openhealthhub.com aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden en op het gebruik van de website, is Nederlands recht van toepassing.

Inhoud van de website

Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan de inhoud van de website worden ontleend. Ondanks de grote zorg die door Open HealthHub wordt besteed aan de juistheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd, zijn fouten niet uitgesloten. Men kan dan ook geen rechten ontlenen aan de gepubliceerde teksten.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met Open HealthHub (Jan Wagenaarlaan 17, 3832 KX Leusden of bereikbaar via info@openhealthhub.com of +31 85 333 0007).

Intellectuele eigendomsrechten

Voor zover ter plaatse niet anders aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen) toe aan Open HealthHub. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Open HealthHub, is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk (niet-zakelijk) gebruik.

Voor zover het (intellectuele eigendoms)recht op bepaalde inhoud aan derden toekomt, heeft Open HealthHub daarvoor toestemming van de rechthebbende om deze op haar website te plaatsen. Zonder voorafgaande toestemming van deze rechthebbende, is het niet toegestaan deze inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.