Privacy statement Improve

Voor onze dienstverlening verzamelen, gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens van onze klanten. In deze Privacy Statement lees je welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken.

Welke gegevens verzamelt Improve app?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mail adres

We gebruiken deze gegevens enkel om de app voor u toegankelijk te maken.

Naast de persoonsgegevens verzamelen wij ook uw studiegegevens. Deze studiegegevens zijn alleen zichtbaar voor u en voor uw behandeld arts. Zowel Open HealthHub (Improve) als derden hebben geen inzage in de studiegegevens van u en van de arts. Dit komt doordat uw gegevens versleuteld (via encryptie) verstuurd worden. Alleen u en uw arts hebben een sleutel om de gegevens te kunnen bekijken.

Hoe verwerkt Improve mijn persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij verkopen en verhuren je persoonsgegevens niet aan derden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van een derde die voor ons persoonsgegevens verwerkt. In dit geval zullen wij ervoor zorgen dat deze derde zorgvuldig met je gegevens omgaat. Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zijn opgenomen in het daarvoor bedoelde register.

Hoe lang bewaart Improve mijn gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Welke rechten heb ik?

Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren of verwijderen.

Aanpassen van de privacy statement

Wij werken constant aan het verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening. Als gevolg hiervan kan onze gegevensverwerking veranderen. In dat geval passen wij dit privacy statement aan in een nieuwe versie van onze app. Gebruikers krijgen dan de aanpassingen te zien en worden expliciet gevraagd akkoord te gaan of te weigeren.

Onze gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Open HealthHub B.V is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64377679. Ons adres is Jan Wagenaarlaan 17, 3832 KX te Leusden.