Privacy & Cookiestatement

Voor het gebruik van www.openhealthhub.com
(versie 1.1)

Dit is het privacy- en cookiestatement van Open HealthHub, gevestigd aan de Jan Wagenaarlaan 17, 3832 te Leusden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64377679.

Open HealthHub houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij gebruikmaking en het bezoek van de website www.openhealthhub.com verwerkt Open HealthHub de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • Bij een bezoek aan onze website worden automatisch de volgende gegevens verzameld: de unieke identificatie en het soort van het door u gebruikte toestel of mobiele apparaat, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, het tijdstip van de opvraging, verkeer van en naar de website, de verwijzende URL en het IP-adres. Deze gegevens helpen ons om de belangstelling voor onze website te kunnen meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen.
  • Wij gebruiken de hieronder genoemde cookies voor de daarbij vermelde doeleinden;
  • Wanneer u via de website bij ons wenst te solliciteren, verwerken we uw naam, uw (e-mail)adres, telefoonnummer, het door u toegevoegde CV en eventuele andere persoonsgegevens die u met ons deelt. Dit doen wij om kennis van uw sollicitatie te kunnen nemen, met u in contact te treden en u van het verloop van de sollicitatieprocedure op de hoogte te houden.
  • Indien wij over uw naam en e-mailadres beschikking dan gebruiken wij die om u te informeren over de ontwikkelingen over onze diensten. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via een link in de betreffende mailing.
  • Als u een klacht indient of een vraag stelt, registreren wij uw naam en e-mailadres en eventuele overige (persoons)gegevens die u daarbij kenbaar heeft gemaakt, met het doel uw vraag/klacht te kunnen beantwoorden c.q. in behandeling te nemen.
  • Naar aanleiding van klachten of meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Open HealthHub daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement of Gebruikersvoorwaarden van Open HealthHub.

Derden

Uw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van het hierboven genoemde doel, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Open HealthHub ingeschakelde hostingpartij alwaar uw persoonsgegevens zijn opgeslagen.

De door HealthHub ingeschakelde hostingpartij moet aan strenge beveiligingseisen voldoen en heeft zich tegenover Open HealthHub verplicht de gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken. Uw gegevens zijn opgeslagen op een server in Duitsland.

Bewaartermijn

Open HealthHub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, worden deze verwijderd. Dat zal in ieder geval na 5 jaar zijn, tenzij u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen uw gegevens voor dat doel langer worden bewaard.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het groene slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Open HealthHub te waarborgen.

Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Ook heeft u, in bepaalde gevallen, het recht om Open HealthHub te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Tot slot kunt bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op uw specifieke situatie ziet.

U kunt uw eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Open HealthHub, via onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Open HealthHub B.V.
Jan Wagenaarlaan 17
3832 KX Leusden

Telefoon: +31 85 333 0007
E-mail: support@www.openhealthhub.com

Cookies

Open HealthHub gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Wij maken op deze website gebruik van de volgende cookies.

First party cookies

First party cookies zoals bijvoorbeeld functionele cookies, zijn cookies die de website zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de site te laten functioneren en slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op.

Sessie cookies

Wij gebruiken sessie cookies om instellingen en gegevens bij te houden die van toepassing zijn op u, tijdens uw bezoek. Denk daarbij aan taalkeuze en ingevulde formulier waardes. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Third party cookies

Third party cookies zijn cookies van diensten waarvan de site gebruikmaakt. Hieronder vallen ook sommige tracking cookies. In ieder geval maakt Open HealthHub gebruik van de diensten van de hieronder beschreven partijen.

Google

Google Analytics. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Google Inc., als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Met behulp van Google Analytics-cookies verzamelt Open HealthHub informatie over uw computer, besturingssysteem, browser, de statistieken betreffende bekeken pagina’s van de website, verkeer van en naar de website, geografische locatie, de verwijzende URL en het IP-adres om de belangstelling voor Open HealthHub te kunnen meten en het gebruikersgemak te kunnen bevorderen. 
Open HealthHub heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. en Google Analytics conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens privacyvriendelijk ingesteld. Daarbij heeft Open HealthHub gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, de optie ‘gegevens delen’ uitgezet en maakt Open HealthHub geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Soort en opslagtermijn Analytic cookies:

__utma: 2 jaar
__utmb: 30 minuten
__utmc: sessie
__utmv: 2 jaar
__utmz: 6 maanden

Google Maps. Onze website maakt gebruik van de dienst Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies geplaatst, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden.

Vimeo

Via onze website wordt een cookie geplaatst van  Vimeo, Inc., als deel van de video dienst. Wij gebruiken deze dienst om video’s te tonen op onze website.

Soort en opslagtermijn Vimeo cookie:

player: 1 jaar

ZOHO SalesIQ

Via onze website wordt sessie variable geplaatst voor ZOHO SalesIQ chat van  Zoho Corporation Pvt. Ltd., Wij gebruiken deze dienst om te kunnen communiceren via chat op onze website.

Soort en opslagtermijn sessie variable:

Zld%state: 5 minuten

Vragen of klachten

Indien u nog vragen mocht hebben over dit Privacy- en cookiestatement, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

Indien wijziging van dit Privacy- en cookiestatement nodig mocht zijn, dan vindt u op onze website altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 13 april 2018.