overzicht

Reuma magazine: App om vermoeidheidsklachten bij te houden

Vroeger vroegen reumatologen niet naar vermoeidheid bij reuma. Dat is nu wel anders. De Sint Maartenskliniek zat na het symposium dat in 2017 in het kader van Wereldreumadag werd georganiseerd niet stil. Er is nu een dagboek (smartphone)-app waarmee het onderzoek naar vermoeidheid bij iemand met reuma en zijn of haar dagelijkse leven kan worden uitgevoerd. Op deze manier proberen Yvonne Peters en Joke Vriezekolk, onderzoekers van het Reumacentrum Nijmegen, het wisselende en onvoorspelbare karakter van vermoeidheid zichtbaar en meetbaar te maken.

Door Martijn Verhoeven

Deelnemers in deze pilotstudie kregen een app op hun smartphone om vermoeidheidsklachten bij te houden. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Improve-app van Open HealthHub (www.openhealthhub. com).

Aan de deelnemers werd gevraagd om zes dagen per week vier keer per dag (om 9 uur, 13 uur, 17 uur en 22 uur) hun klachten bij te houden via een app op hun smartphone. Daarnaast is de deelnemers gevraagd naar hun ervaringen met de app. De belangstelling was overweldigend. Binnen twee dagen hadden de onderzoekers ruim voldoende deelnemers voor dit onderzoek.

De metingen van 34 deelnemers laten grote variaties zien in de ervaren vermoeidheid gedurende de dag. Ook was er een grote variatie te zien in ervaren vermoeidheid tussen de deelnemers.

Makkelijk en geschikt

De deelnemers vonden de app makkelijk in gebruik en een geschikt middel om vermoeidheidsklachten bij te houden. Vrijwel iedereen geeft aan in de toekomst aan vergelijkbaar onderzoek mee te willen doen. Een greep uit de reacties van de deelnemers:

  • “Mijn partner keek vaak mee en zag hoe ik me voelde. En dat was voor hem ook een inzicht.”
  • “Je kunt snel info verzenden. Past zeer goed in ons digitale tijdperk.”
  • “Om voor buitenstaanders en/of artsen inzicht te krijgen dat vermoeidheid wel degelijk een rol speelt.”
  • “Omdat er meer speelt bij reuma dan pijn.”
  • “Makkelijk in gebruik en goed in te vul- len.”
  • “Het was even wennen, de tijden kwa- men soms niet goed uit.”

Stap verder

In de toekomst willen de onderzoekers de app inzetten om het verloop van vermoeidheid nog beter in kaart te brengen. Andere klachten (zoals pijn), maar ook gevoelens, gedachten, gedrag en omgevingsfactoren zullen dan ook worden meegenomen. De Sint Maartenskliniek is nu een stap verder om mensen met reuma te helpen om vermoeidheid aan te pakken.

Bron: Reuma Magazine